PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Ideą projektantów - Przemo Łukasika i Łukasza Zagały, jednych z najlepszych śląskich architektów z pracowni Medusa Group, było stworzenie enklawy dobrej architektury, spokoju i niezależności w centrum Tychów. Całość nawiązuje do modernistycznej śląskiej architektury okresu międzywojennego.

Osiedle tworzy 14 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Budynki tworzą cztery szeregi (odpowiednio 5, 4, 3 i 2 domy w szeregu). Z uwagi na charakter osiedla i jego lokalizację każdy z budynków stanowi konstrukcyjnie osobną całość, oddzieloną dylatacjami od reszty obiektów, z niezależnymi ścianami konstrukcyjnymi zewnętrznymi.

Budynki zaprojektowano tak, by zostawić właścicielom całkowitą swobodną w kształtowaniu jego wnętrza. Jest to możliwe, ponieważ płyty stropowe oparte są tylko na ścianach zewnętrznych. Takie rozwiązanie konstrukcyjne ułatwia stawianie ścian działowych i tworzenie otwartych przestrzeni ograniczonych jedynie rozmiarami domu i pionami instalacyjnymi. Dla komfortu mieszkańców wszystkie pomieszczenia są wentylowane układem mechanicznej wentylacji z centralą oraz wymiennikiem ciepła. Domy wyposażono też w system centralnego odkurzania, instalację doprowadzającą sygnał telewizyjny z anteny wewnętrznej (7 złączy) telefoniczną oraz internetową. Wykonano także centralne ogrzewanie podłogowe oraz grzejnikowe zasilane z pieca gazowego firmy Viessmann oraz instalację domofonową i elektryczną opartą na otwartym układzie, co umoż- liwia swobodną aranżację wnętrz.

Zgodnie z modernistycznymi założeniami architektów wnę- trza domów prześwietlono dużymi przestrzeniami okiennodrzwiowymi z przesuwnymi tarasowymi okno-drzwiami. Również antracytowo-biało-zielona kolorystyka elewacji nawiązuje do najlepszych przedwojennych wzorów.

Dla podkreślenia charakteru osiedla przestrzeń wnętrz wzbogacono o wykusze, które powiększają i doświetlają powierzchnię domu oraz o antresole z tarasem na górnych kondygnacjach.

UKŁAD KONSTRUKCYJNY

FUNDAMENTY

przepony, ławy i ściany fundamentowe wykonane jako żelbetowe z betonu B25 i stali B500SP);

POSADZKA NA GRUNCIE

chudy beton podkładowy, płyta posadzkowa (gr. 12 cm), zbrojenie siatką zgrzewaną fi8 co 15 cm;

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

wykonano ściany nośne, dylatacyjne z pustaków YTONG lub H+H (gr. 24 cm) oraz z YTONG lub H+H o grubości 30/20 cm, ściany działowe zaprojektowano jako ściany z bloczków H+H o gr. 10 cm oraz GK (do wykonania). Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach nośnych wykonano jako żelbetowe;

STROPY NAD PARTEREM

chudy beton podkładowy, płyta posadzkowa (gr. 12 cm), zbrojenie siatką zgrzewaną fi8 co 15 cm;

NAD I PIĘTREM

dla budynku z antresolą: w miejscu występowania antresoli (między osiami E-F) wykonano płytę żelbetową, monolityczną o grubości 25 cm, opartą na belkach żelbetowych, o przekroju teowym, odwróconym i o wysokości 60 cm, zbrojone dołem 10fi20. Beton B25, stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP).

Na części stropu, gdzie nie ma antresoli wykonano po obwodzie belki attykowe o wymiarach 20x93 cm. Płyta żelbetowa, monolityczna (gr. 25 cm), oparta poprzez wieńce 20/25 cm, na ścianach nośnych murowanych, dylatacyjnych, z pustaków YTONG PP5/07 GT lub H+H (gr. 24 cm).

STROPODACH

w przypadku budynku z antresolą przyjęto strop żelbetowy, monolityczny, krzyżowo zbrojony, o gr. 20cm, oparty poprzez wieńce (20/25 cm) i obwodową belkę attykową (20x70cm) na ścianach nośnych murowanych z pustaków YTONG PP5/07 GT lub H+H (gr. 24 cm). Beton B25, stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP).

W przypadku budynku bez antresoli przyjęto strop żelbetowy, monolityczny, o grubości 25 cm, oparty poprzez wieńce (20/25cm) i obwodową belkę attykową (20x93cm) na ścianach nośnych murowanych, dylatacyjnych, z pustaków YTONG PP5/07 GT lub H+H (gr. 24 cm). Beton B25, stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP). Rdzenie żelbetowe w ścianach nośnych o przekroju 20/30 cm wykonano rdzenie żelbetowe o przekroju 20/30 cm, oraz 20/20 cm. Beton B25, stal A-III (B500SP);

KOMUNIKACJA

każdy budynek posiada klatkę schodową prowadzącą ze strefy dziennej do zlokalizowanej na piętrze części prywatnej. W przypadku opcjonalnej antresoli znajdującej się niejako na trzeciej kondygnacji, schody na nią prowadzące mogą być takie same lub inne niż schody prowadzące z parteru na piętro. Schody te zaprojektowano jako drewniane, jednobiegowe, zabiegowe. Zostawia to dowolność zmiany konstrukcji schodów poszczególnych segmentów przez właścicieli.

Tarasy znajdujące się przy antresolach niektórych segmentów, wyposażone są w balustrady ze stali nierdzewnej. Wysokość balustrad tarasu to 1,1m.

ELEWACJE

składają się z docieplenia (gr 100mm, styropian) oraz cienkowarstwowego tynku silikonowego Thermosan NQG (2 mm w kolorze białym / RAL 9016). Dodatkowo na elewacji wschodniej (wejściowej), w części elewacji parteru została zastosowana okładzina aluminiowa na podkonstrukcji w kolorze zielonym (RAL 6018).

ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

okna i drzwi wykonano w oparciu o ślusarkę aluminiową zespoloną z wypełnieniem szklanym ze szkła zespolonego o współczynniku u=0,9. Kolorystyka ślusarki – kolor antracyt (RAL 7016), przy czym główne drzwi wejściowe są w kolorze zielonym ( RAL 6018 ). Na elewacji południowej zastosowano szklenie w systemie fasadowym z drzwiami przesuwnymi na parterze umożliwiającymi wyjście na taras. Stolarka piętra okienna i drzwiowa ma podobną charakterystykę, jak ta na parterze. Od strony południowej zastosowano żaluzje zarówno na poziomie parteru jak i na piętrze oraz antresolach.

BRAMA GARAŻOWA

o szerokości 270 cm i wysokości 230 cm. Brama typu fasadowego, segmentowa z przetłoczeniem poziomym wąskim (kolor RAL 7016);

OBRÓBKI BLACHARSKIE

aluminiowe, systemowe;

ODWODNIENIE STROPODACHU

odprowadzenie wody odbywa się wewnętrznymi rurami spustowymi poprzez wpusty odwadniające podgrzewane z rozdzielni głównej typu Geberit Pluvia, zabezpieczone przed zatykaniem;

STROPODACHY

Wykonane segmenty posiadają stropodachy pełne o odwróconym układzie warstw , w konstrukcji żelbetowej. Na większości powierzchni zastosowana została 10 cm warstwa dociskowa w postaci żwiru płukanego umieszczonego na włókninie, zgrzewanej membranie PVC 1,8 mm itd. (patrz warstwy stropowe);
Kominy: dla wentylacji grawitacyjnej kotłowni wykonano ceramiczny komin wentylacyjny. Komin spalinowy kotła gazowego o średnicy 12 cm to typ „Turbo” do pracy w nadci- śnieniu marki MK Żary. Przewody wentylacyjne i spalinowe ponad stropodachem obmurowano i ocieplono styropianem o grubości 5 cm. Jego on otynkowany (na siatce z czapką żelbetonową);

WENTYLACJA GARAŻY

zastosowano grawitacyjną wentylację garaży z rur fi 160 z wyprowadzeniem nad dach, nawiew poprzez kratkę wentylacyjną w bramie; taras w części ogrodowej: od południowej strony domu, umieszczony na podkładzie betonowym. Na taras prowadzi bezpośrednie wyjście z części dziennej. Nawierzchnię tarasu wykonają właściciele.

UKŁADY WARSTW PRZEGRÓD PIONOWYCH I POZIOMYCH

PRZEGRODY POZIOME

STROP NAD PARTEREM

warstwy podłogowe / 20 mm (do wykonania)
wylewka jastrych cem. / siatka / 50 mm
folia polietylenowa / 0,2mm
styropian twardy / 50 mm
płyta żelbetowa / 250 mm
tynk gipsowy – KNAUF MP75L / 10 mm

STROPODACH NAD PARTEREM

żwir płukany 16/32mm80 / 100 mm
włóknina poliestrowa 300 g/m2
membrana EPDM
fizelina szklana 120g/m2
płyty z polistyrenu ekstrudowanego, układanego na zakład
i z przesunięciem: polyfoam C350LJ – KNAUF / 2x120 mm
folia polietylenowa / 0,2mm
płyta żelbetowa / 250 mm
tynk gipsowy – KNAUF MP75L10 mm

STROPODACH NAD ANTRESOLĄ

membrana rhenofol cv 1,5 mm: FTD
płyty z polistyrenu ekstrudowanego, układanego na zakład i z przesunięciem: polyfoam C350LJ – KNAUF / 2x120 mm
folia polietylenowa / 0,2mm
płyta żelbetowa / 200 mm
tynk gipsowy / KNAUF MP75L / 10 mm

TARAS NA GRUNCIE

chudy beton w spadku / 1%
podsypka żwirowo-piaskowa / 200 mm
grunt rodzimy

STROPODACH NAD PIĘTREM - TARAS

żwir płukany / płytki
włóknina poliestrowa 300 g/m2
membrana EPDM
fizelina szklana 120g/m2
płyty z polistyrenu ekstrudowanego, układanego na zakład
i z przesunięciem: polyfoam C350LJ – KNAUF / 2x120 mm
folia polietylenowa
płyta żelbetowa / 250 mm
tynk gipsowy – KNAUF MP75L / 10 mm

PODŁOGA NA GRUNCIE

warstwy podłogowe / 20 mm /do wykonania/
wylewka jastrych cementowy / 50 mm
ogrzewanie podłogowe / 20 mm
folia polietylenowa / 0,2 mm
styropian twardy / 80 mm
płyta żelbetowa/betonowa / 120 mm
podsypka żwirowo-piaskowa / 300 mm
grunt rodzimy

PODŁOGA NA GRUNCIE - GARAŻ

podłoga / 20 mm /do wykonania/
płyta posadzkowa / 70 mm
styropian twardy / 80 mm
folia polietylenowa / 0,2 mm
chudy beton w spadku 2% / 190-150mm
podsypka żwirowo-piaskowa / 400 mm
grunt rodzimy

PODJAZD

kostka betonowa 80x80mm / 80 mm
mieszknka cementowopiaskowa / 25 mm
podbudowa z tłucznia / 250 mm
grunt rodzimy

PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

SW 1: ŚCIANA DZIAŁOWA

gładź gipsowa UNIGLATT-KNAUF / 10 mm
bloczek silikatowy / TLMB / gr.100mm: H+H / 100 mm
gładź gipsowa uniglatt- KNAUF / 10 mm

SW 2: ŚCIANA WEWNĘTRZNA

gładź gipsowa UNIGLATT-KNAUF / 10 mm
bloczek YTONG PP2 / 0,4 S+GT lub H+H / 200 mm
gładź gipsowa UNIGLATT-KNAUF / 10 mm

SZ 1: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

gładź gipsowa UNIGLATT-KNAUF / 10 mm
bloczek YTONG PP2 / 0,4 S+GT lub H+H / 300 mm
styropian EPS 031 / 10 cm
zaprawa z siatką z włókna szklanego
tynk silikonowym Thermosan NQG / 2 mm

SZ 2: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – PARTER STREFA WEJŚCIOWA

gładź gipsowa UNIGLATT-KNAUF / 10 mm
bloczek YTONG PP2 / 0,4 S+GT lub H+H / 200 mm
styropian EPS 031 / 10 cm
pustka powietrzna/podkonstrukcja stalowa / 100 mm
płyta elewacyjna aluminiowa / kolor zielony / 5 mm

SZ 3: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – PARTER – GARAŻ

gładź gipsowa UNIGLATT-KNAUF / 10 mm
bloczek YTONG PP2 / 0,4 S+GT lub H+H / 200 mm
styropian EPS 031 / 10 cm
zaprawa z siatką z włókna szklanego
tynk silikonowym Thermosan NQG / 2 mm

SZ 4: ŚCIANA DYLATACYJNA – PARTER – GARAŻ

gładź gipsowa UNIGLATT- KNAUF / 10 mm
bloczek YTONG PP2 / 0,4 S+GT lub H+H / 240 mm
styropian EPS 031 / 10 cm
zaprawa z siatką z włókna szklanego
tynk silikonowym Thermosan NQG / 2 mm

SZ 5: ŚCIANA DYLATACYJNA

gładź gipsowa UNIGLATT-KNAUF / 10 mm
bloczek YTONG PP2 / 0,4 S+GT / 240 mm
styropian EPS 031 / 10 cm

SZ 6: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ANTRESOLI

gładź gipsowa UNIGLATT-KNAUF / 10 mm
bloczek YTONG PP2 / 0,4 S+GT / 240 mm
styropian EPS 031 / 10 cm
zaprawa z siatką z włókna szklanego
tynk silikonowym Thermosan NQG / 2 mm

SZ 7: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W SKRAJNYM SEGMENCIE

gładź gipsowa UNIGLATT-KNAUF / 10 mm
bloczek YTONG PP2 / 0,4 S+GT lub H+H / 240 mm
styropian EPS 031 / 10 cm
zaprawa z siatką z włókna szklanego
tynk silikonowym Thermosan NQG / 2 mm

SZ 8: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W SKRAJNYM SEGMENCIE 2

tynk silikonowym Thermosan NQG / 2 mm
zaprawa z siatką z włókna szklanego
bloczek silikatowy YTONG / 240 mm
styropian EPS 031 / 10 cm
zaprawa z siatką z włókna szklanego
tynk silikonowym Thermosan NQG / 2 mm

SZ 9: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

gładź gipsowa UNIGLATT-KNAUF / 10 mm bloczek YTONG PP2 / 0,4 S+GT lub H+H / 200 mm
wełna mineralna / podkonstrukcja aluminowa / 55 mm
wełna mineralna / podkonstrukcja aluminowa / 100 mm
pustka powietrzna / podkonstrukcja aluminowa / 50 mm
płyta elewacyjna aluminiowa / kolor zielony / 5 mm

SIECI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

INSTALACJA WOD-KAN

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej odprowadzać będzie ścieki do miejskiej sieci poprzez przyłącza kanalizacyjne. Wykonano również instalacje drenażową z kratkami ściekowymi odprowadzającą wodę z tarasów zewnętrznych oraz przyległych terenów zielonych. Instalacja wodociągowa zasilana jest z miejskiej sieci wodociągowej, z osobną zasuwą do każdego budynku. Dodatkowo w każdym budynku wykonano ujęcie wody od strony tarasów oraz w garażu.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Ścieki w budynku będą odprowadzane rurami PVC SN8, łączonymi kształtkami z PVC i uszczelniane na złączach kielichowych uszczelką wargową. Wszystkie piony zaprojektowano w szachtach. Piony są o średnicy Dn=110. Na przewodach kanalizacyjnych, pionach i przy każdej zmianie kierunków prowadzonej instalacji zamontowano rewizje czyszczakowe zgodnie z normami polskimi. Piony kanalizacyjne Dn110 PVC wyprowadzono ponad dach do wysokości 30 cm ponad pokrycie dachowe i zakończono rurą wywiewną Dn160 PVC. Dla zapewnienia prawidłowej pracy instalacji kanalizacji wykonano piony wentylacyjne jako przedłużenie pionów spustowych.

INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody deszczowe z dachu odprowadzone są grawitacyjnie do zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Woda z dachu zbierana jest przez wpusty dachowe, które są podgrzewane (wyłącznik w głównej rozdzielni) i odprowadzana do pionów spustowych umieszczonych wewnątrz budynku w szachcie, a dalej połączone są z przykanalikami.

Wszystkie segmenty maja oddzielną kanalizację deszczową, każdy z segmentów ma przykanalik kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie liniowe przy wjeździe do garażu z rusztem kratowym. Wody deszczowe z powierzchni dachowej są odprowadzane rurami PVC SN8, łączonymi kształtkami z PVC i uszczelniane na złączach kielichowych uszczelką wargową.

Na wysokości ok. 0,5 m od posadzki na pionach kanalizacji deszczowej zamontowano rewizje czyszczakowe. Układ kanalizacji zaprojektowany jako grawitacyjny

INSTALACJA GAZOWA

Przyłącze gazu jest zasilane z sieci zewnętrznej gazowej średniego ciśnienia. Instalację gazu zasila kocioł kondensacyjny zlokalizowany w kotłowni. Granicę instalacji stanowi punkt redukcyjno-pomiarowy z gazomierzem miechowym oraz reduktorem ciśnienia BSV-10.

Punkt redukcyjno-pomiarowy w zamkniętej szafce gazowej zlokalizowany został przed budynkiem. Odcinek od szafki gazowej do budynku projektuje się z rur PE dz 25. Minimum 0,5 m przed budynkiem zastosowano złącze rurowe PE/stal 25/20.

Jako źródło ciepła wykonano gazowy kocioł Typ Vitodens 100W o mocy 19 kW. Kocioł posiada wbudowaną pompę obiegu grzewczego, wymiennik ciepła, zawór trójdrogowy przełączający, naczynie wzbiorcze.

Z kotła instalacja c. o. została poprowadzona do rozdzielacza, następnie do dwóch oddzielnych obiegów ogrzewania podłogowego oraz ogrzewania grzejnikowego. Woda ciepła znajduje się w zasobniku. Zastosowano podgrzewacz typu Vitocel (100 l wody ciepłej). Woda jest rozprowadzana do odbiorników za pomocą pompy cerkulacyjnej.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalację centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa, pompową o zamkniętym obiegu wody. Rurocią- gi rozprowadzające po wyprowadzeniu z pomieszczenia kotłowni zasilają ciepłą wodą grzejniki umieszczone w poszczególnych pomieszczeniach.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywa się za pomocą zaworów termostatycznych, regulatora w pomieszczeniu kotłowni oraz sterownika pogodowego. W pomieszczeniach budynku wykonano: na parterze ogrzewanie podłogowe oraz grzejnik w garażu, na pię- trze i antresoli ogrzewanie grzejnikami stalowi złożonymi z kolektorów o przekroju prostokątnym. Przy grzejnikach zastosowano zawory termostatyczne grzejnikowe z głowicą termostatyczną.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

W budynku wykonano wentylację mechaniczną nawiewno- -wywiewną zrównoważoną z odzyskiem ciepła. Powietrze świeże za pomocą kanałów wentylacyjnych doprowadzone zostanie do pomieszczeń czystych takich jak: pokoje, sypialnie, gabinet itp. Powietrze zużyte usuwane będzie z łazienek, garderoby, w.c oraz kuchni. W związku z tym, że nie można łączyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną pomiędzy pomieszczeniem garażu, kotłowni i resztą domu muszą być zamontowane szczelne drzwi.

Powietrze świeże do budynku dostarczane jest poprzez czerpnię ścienną. Powietrze zużyte wyrzucane jest poprzez wyrzutnię ścienną (budynek nr 5, 9, 12, 14) lub dachową (pozostałe budynki). Jako elementy nawiewne lub wywiewne zastosowano anemostaty. Ilość dostarczanego lub usuwanego powietrza regulować będzie można poprzez dokręcanie główek anemostatów.

Drzwi wewnętrzne powinny zapewniać przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Efekt ten można uzyskać pozostawiając szczelinę o powierzchni od 80 do 200 centymetrów kwadratowych (w zależności od rodzaju pomieszczeń). W pomieszczeniach „czystych” (pokoje, jadalnia, holl) należy zastosować szczelinę o powierzchni 80 centymetrów kwadratowych, z kolei w pomieszczeniach ”brudnych” (łazienka, spiżarnia, w.c, pralnia) – 200 centymetrów kwadratowych.

Decydując się na kominek opalany drewnem należy zastosować kominek z zamkniętą komorą spalania. W obliczeniach nie ujęto powietrza do spalania w kominku. Powietrze to powinno być doprowadzone niezależnym kanałem podpodłogowym.

W przypadku wentylacji nawiewno-wywiewnej przy zrównoważonej ilości powietrza wentylacyjnego zaleca się zastosowanie okapu kuchennego w wersji filtrującej za pomocą filtra przeciwtłuszczowego oraz przeciwzapachowego bez wyprowadzenia powietrza na zewnątrz oraz niepołączonego z centralą rekuperacyjną.

Kanały nawiewne i wywiewne wykonane są w systemie Uniflex plus+. To innowacyjny system kanałów wentylacyjnych o niewielkiej średnicy, który umożliwia ukrycie kanałów wentylacji mechanicznej w wylewkach, stropach, pod suchymi czy mokrymi tynkami. Zaprojektowano także centralę wentylacyjna firmy FRAPOL ONYX SKY 400P (wersja v 02) z wymiennikiem przeciwprądowym.

INSTALACJA ODKURZACZA CENTRALNEGO

W każdym z budynków wykonano instalację odkurzacza centralnego typu KTS 2 . Centralny odkurzacz (jednostka TS 2) znajduje się w kotłowni. Instalacja została doprowadzona na każdy z poziomów w sposób umożliwiający za pomocą węża dojść do każdego z pomieszczeń

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wszystkie budynki zasilono z przyłącza energii elektrycznej wykonanego w ramach umowy przyłączeniowej przez Vattenfall Distribution Poland S.A.

Od złącz kablowo-pomiarowych poprowadzono linię kablową YKY 4x16mm2 do tablicy rozdzielczej w budynku. We wszystkich segmentach zamontowano rozdzielnice podtynkowe izolacyjne typu np. TX 3x18 modułów, zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych. W tablicach rozdzielczych zainstalowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe oraz nadprądowe i przeciwporażeniowe dla obwodów. Dodatkowo wykonano instalacje dla oświetlenia zewnętrznego od strony wejścia główneg , oraz instalacje dla zasilenia odbiorników (oświetlenie, grill, kosiarka) od strony tarasów.

INSTALACJE NISKOPORĄDOWE

Budynki zostały wyposażone w instalację antenową, domofonową, sterowania bramą wjazdową. Dodatkowo do każdego budynku została wprowadzona instalacja: telefoniczna, internetowa oraz telewizyjna (firmy Orange).

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

KOMUNIKACJA

Wewnętrzny układ drogowy obejmuje wykonane cztery wewnętrzne drogi dojazdowe do poszczególnych szeregów i posesji pod postacią ciągów pieszo-jezdnych o szerokości 5,5 m wraz z włączeniem do ul. Trzy Stawy. Wjazd do poszczególnych szeregów odbywa się poprzez bramę przesuwną, dojście piesze obsługiwane jest poprzez furtkę wejściową.

OGRODZENIA

Od strony ulicy Trzy Stawy oraz wzdłuż dróg wewnętrznych dla całości założenia wykonano ogrodzenie systemowe. Takie samo rozwiązanie zastosowano pomiędzy poszczególnymi segmentami.Dla każdego budynku przewidziano indywidualne miejsce na gromadzenie odpadów. W ramach obudowy śmietnika umieszczono również przyłącza gazu i prądu, oraz przyłącze niskoprądowe zewnętrzne.